KONTAKTINFORMATION

Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger har sekretariat hos European Green Cities ApS.
Sekretariatet varetager foreningens interesser i det daglige.

 

Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger

Kronprinsessegade 26
1306 København K

CVR: 25781481

info@fbbb.dk