KONTAKTINFORMATION

Forum for Bæredygtige Byer og Bygninger har sekretariat hos European Green Cities ApS. Sekretariatet varetager foreningens interesser i det daglige:

 

Sekretariat
European Green Cities

Kronprinsessegade 26
1306 Copenhagen K

M an@greencities.eu
W www.greencities.eu