KONTAKTINFORMATION

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger har sekretariat hos European Green Cities ApS. Sekretariatet varetager foreningens interesser i det daglige:

 

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger

E info@fbbb.dk
M +45 27 57 19 55

 

SEKRETARIAT
European Green Cities

Kronprinsessegade 26
1306 Copenhagen K

M et@greencities.eu
W www.greencities.eu

Bliv medlem af Foreningen Bæredygtige Byer og Bygningerl