FORENINGEN BÆREDYGTIGE BYER OG BYGNINGER (FBBB)

FBBB er en politisk og økonomisk uafhængig forening som vil præge udviklingen ved at formidle viden om bæredygtige byer og bæredygtigt byggeri.

FBBB er et fagligt netværk af regioner, kommuner, foreninger, virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner og private, som arbejder med bæredygtighed, eller som ønsker at dygtiggøre sig inden for dette felt.

FBBB deltager i udviklingen af bæredygtige projekter.

FBBB er høringspart og søger på den måde indflydelse på plan- og byggelovgivning.

FBBB er medlemsbaseret og finansierer sine aktiviteter igennem medlemskontingenter.

Som medlem af FBBB får du og/eller din organisation:

 • Medlemsservice med opsamling af nyt om bæredygtige byer og bygninger tilsendt via mail hver måned
 • Adgang til medlemsservice på fbbb.dk (www.fbbb.dk/medlemsservice)
 • Medlemsmagasin en til to gange årligt
 • Medlemsrabat på FBBB-arrangementer og aktiviteter
 • Medlemstilbud fra FBBB
 • Bæredygtige projekter gratis i vores database (www.bæredygtigebygninger.dk)
 • Mulighed for annoncering af arrangementer og aktiviteter indenfor bæredygtighed via FBBBs kanaler
 • Mulighed for annoncering af indhold om bæredygtighed til FBBBs medlemskreds

BAGGRUND OG HISTORIE

FBBB startede som Foreningen Dansk Byøkologi og var i perioden 1998-2005 faglig sparringspartner for Dansk Center for Byøkologi og stedet, hvor de byøkologiske aktører samles og udvekslede erfaringer.

I forbindelse med lukningen af DCB ultimo december 2005 fik foreningen på en ekstraordinær generalforsamling i Kolding d. 15. december 2005 nye vedtægter og blev omdannet til Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB).

Dansk Center for Byøkologi var en udløber af Miljøministeriets betænkning “Byøkologiske Anbefalinger” fra 1994. Efter en konkurrence, hvor flere danske byer meldte sig som værtsby, vandt Århus Kommune værtsskabet. Det betød, at Dansk Center for Byøkologi blev stiftet i 1996 på grundlag af en aftale mellem Miljø- og Energiministeriet, Boligministeriet og Århus Kommune. Centrets adresse blev Jægergårdsgade 97 i Århus midtby.

Efter at direktør og personale i midten af 1997 var blevet ansat, var centret klar til at gå i gang med arbejdet, som kan sammenfattes i nedenstående idégrundlag.

I 1998 blev Foreningen Dansk Byøkologi etableret som centrets faglige og økonomiske støtte.

IDÉGRUNDLAG

Dansk Center for Byøkologi arbejdede ud fra et idégrundlag, som kunne sammenfattes i nedenstående punkter.

DCB skulle:

 • være en central aktør i arbejdet for en bæredygtig udvikling
 • registrere, supplere, formidle og anvende viden om byøkologi
 • have basis i et netværkssamarbejde
 • være let tilgængelige
 • være et godt eksempel

Centret var tværfagligt sammensat og havde faglige konsulenter inden for områderne:

 • Byggeri
 • Planlægning og bynatur
 • Forbrug og adfærd

KERNEOMRÅDER

Dansk Center for Byøkologi havde 4 kerne-indsatsområder:

 • Overblik over byøkologiske aktiviteter i ind- og udland
 • Formidling af byøkologisk viden
 • Rådgivning – brug af kendte metoder og udvikling af nye
 • Netværk – erfaringsudveksling og dialog mellem byøkologiens aktører

Det er denne historie og baggrund som Foreningen Bæredyge Byer og Bygninger lever videre på og udvikler i dag, så den bæredygtige tankegang formidles og indarbejdes bredt i det danske samfund.

KONTAKTFORMULAR

Har du kommentarer eller spørgsmål til os kan du blot udfylde nedenstående formular og sende den til os.