Tidligere Arrangementer

FBBB afholder årligt en række temamøder og konferencer. I forbindelse med alle arrangementer offentliggør vi – i det omfang oplægsholderne giver tilladelse – beskrivelser og PowerPoints.

Arrangement: Klimatilpasning og kystbyerne

Arrangement: Biogene og genanvendte byggematerialer

Arrangement: Bæredygtig arkitektur og æstetik

Arrangement: Strategisk energiplanlægning

Seminar: Hvem skal oplade din elbil? Se oplæg eller videooptagelse fra arrangementet her

Webinar: Træbarometeret

Bæredygtighed i den kommunale praksis

Workshop: Energifællesskaber

Solceller og Energifællesskaber i byer

Mobilitet i den CO2-neutrale by

Energifællesskab på Samsø

Fremtidens energisystem

Fremtidens Bo- og Boligformer

Cirkulær økonomi (webinarrække)

Renovering af udsatte boligområder (webinar)

Biodiversitet (webinarrække)

Transformationen af Gellerupparken

Cirkulær økonomi

Rum for mennesker

Træ i fremtidens byggeri

Bæredygtighed og den digitale fremtiden

Bæredygtighed og certificering

Livable Cities ’16

Studietur: Smarte LAR-løsninger

Centralisering eller revitalisering – 7PHN

7PHN Sustainable Cities and Buildings

ibrugTAG

UPGRADE’15

DGNB i praksis

Grøn energi i almene boliger