Solcellestrategi og energifællesskaber

21. MARTS 2024 – KL. 11.00-15.00

MIDDELFART RÅDHUS, BYRÅDSSALEN
NYTORV 9
5500 MIDDELFART

Om arrangementet

 I samarbejde med VedvarendeEnergi og Energifællesskaber Danmark

– Afholdt med støtte fra Miljø- og Energifonden

Energiforsyning i byer er under markant udvikling. Fremtidens bygninger og byområder er præget af integreret produktion af el med solceller. EU har i maj 2022 fremlagt en solcellestrategi og en dansk national strategi er netop nu under udarbejdelse i Energistyrelsen. Samtidig skyder lokale energifællesskaber op i Europa og Danmark.

Elforsyningsloven fra maj 2023 skulle danne bro mellem solcellestrategi og energifællesskaber, men da regler for lokalt produceret energi, lagring og forbrug stadig ikke matcher EU’s intentioner i direktiver fra 2021, er der brug for politisk handling. Temadagen stiller skarpt på vilkår, forbedringsmuligheder og konkrete modeller, som kan spille en central rolle i fremtidens energisystem.

Arrangørerne er alle aktive inden for kvalificering af de aktuelle love og arbejder målrettet for en bottom-up tilgang, som sætter samspillet mellem det lokale og det europæiske i fokus. En mulighed for revision medio 2024 skal gribes.

Deltag i debatten og bliv klogere på den aktuelle grønne omstilling lokalt – sammen med borgerne, kommuner, boligorganisationer, små og mellemstore virksomheder og græsrodsorganisationer.

 

PROGRAM

11:00  Velkomst og sandwich
Morten Westergaard – klimachef, Middelfart kommune

11:15  Gennemgang af program
Jesper Birn Lindeberg – seniorprojektleder, KAB, bestyrelsesformand i FBBB

11:30  EU’s direktiv om vedvarende energi og elforsyning, DK lovgivning og EU solcellestrategi
Henning Bo Madsen – VedvarendeEnergi
Rammerne er under forandring og vi kan vælge at vente på politikerne eller markedet. Vi kan også
starte med at handle for at bedre menneskers levevilkår og bremse negative miljøeffekter. 

12:00  3 modeller for energifælleskaber og forslag til forbedringer af elforsyningsloven
Martin Dietz – direktør, Solar Lighting Consultants, bestyrelsesmedlem i FBBB

12:30  Forbedring af rammevilkår for energifællesskaber
Morten Westergaard – klimachef, forperson i Energifællesskaber Danmark

13:00  Energifællesskaber og den almene sektor 
Vibeke Borch Henning – seniorøkonom, Boligselskabernes Landsforening

13:30  POCITYF – EU støtte til byudvikling og energifælleskaber
Elsebeth Terkelsen, direktør, European Green Cities

13:45  Pause – kage og kaffe

14:00  Paneldebat m. oplægsholdere
Med spørgsmål og dialog med salen

15:00  Opsamling og netværk

TILMELDING
Arrangementet er åbent for alle, men tilmelding er nødvendig senest 18.03.2024.
Tilmeld dig nedenfor.

FBBB GENERALFORSAMLING
15:30 – 16:30

Efter mødet afholder Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger generalforsamling.Alle er velkomne til at deltage.

1. Bestyrelsens beretning2. Regnskab3. Budgetorientering4. Indkomne forslag5. Kontingent6. Valg af bestyrelse7. Valg af suppleanter8. Valg af revisor9. Eventuelt

Tilgå udkast til strategi og nye vedtægter her.