FBBBs Webinarer

Som medlem har du altid adgang til FBBBs webinarer her på vores medlemsforum. De bliver ligesom medlemsservicen inddelt i to overordnede temaer – bæredygtige byer og bæredygtige bygninger – og herefter i samme undertemaer som i medlemsservicen. Biblioteket over webinarer bliver udbygget efterhånden som FBBB afvikler webinarerne.

Mobilitet i den CO2-neutrale by (opaktswebinar)

v/Ole B. Jensen, sociolog og professor i byteori og bydesign ved Aalborg Universitet og medstifter af det tværfaglige Center for Mobilities and Urban Studies (C-MUS), der ligesom hans forskning og undervisning går på tværs af samfundsvidenskab, humaniora og tekniske ingeniørvidenskaber.

OM WEBINARET

FBBB satte med dette to-delte arrangement fokus på den bæredygtige mobilitet. De nye mål for at skabe en bæredygtig byudvikling, sætter helt nye krav til byplanlægning og byudvikling. I 60’erne og 70’ så vi, hvordan bilerne overtog den historiske byplanlægning og skar store åbne sår igennem de store byer. D. 9. september åbnede vi debatten med dette optaktswebinar, hvor sociolog Ole B. Jensen fra Aalborg Universitet perspektiverede, hvad mobiliteten betyder for vores liv og udvikling i byerne. D. 7. oktober fulgtes der op på webinaret med et seminar, hvor en række spændende oplægsholdere kom med konkrete svar på problemstillingerne og lagde op til debat.

Dagen bød på mange vigtige take aways – især i betragtning af de hastige klimaforandringer og behovet for nytænkning af byens gader og mobilitetssystemer. Læs mere HER

Bæredygtige materialer til (etage)byggeri

v/Tim Riis Tolman, Teamleder for Cirkulær Rådgivning i Lendager Group, Mette Korsgaard Harbøll, Chefkonsulent for Bæredygtighed i Randers Kommune & Geir Glasø, Civilingeniør i Sweco Norge

OM WEBINARET

Byggebranchen er i gang med en stor bæredygtig omstillingsproces. Klimavenlige byggematerialer og genanvendelse er noget af det, der især er fokus på i disse år. Men hvordan gøres det i praksis?

Træ bruges mere og mere i tæt/lavt byggeri, men når vi bygger højt, begynder de tekniske krav til materialerne at stige. For at byggebranchen kan nå klimamålene, er det nødvendigt at skrue markant op for genbrug af byggematerialer og at etagebyggeri også kommer med i den bæredygtige dagsorden.

Hvor langt er vi og hvad skal der til for at komme kunne anvende bæredygtige byggematerialer – også når vi bygger i højden?

Vær med på FBBB’s webinar om Bæredygtigt (Etage)byggeri tirsdag d. 10. august, når vi kigger ind i den bæredygtige omstilling.

Du kan møde:

Tim Riis Tolman, Teamleder for Cirkulær Rådgivning i Lendager Group, der giver en status på Genbrug af byggematerialer – hvor er vi i dag?

Mette Korsgaard Harbøll, Chefkonsulent for Bæredygtighed i Randers Kommune. Mette fortæller om Projekt Dronningborg som er et pilotprojekt for genanvendelse af byggematerialer i Randers kommune som gennemføres i samarbejde med realdania.

Geir Glasø, Civilingeniør i Sweco Norge, som fortæller om erfaringerne med træ som bærende element i Nordens første højhus i træ – Mjølstårnet

Webinarrække: Biodiversitet i det urbane rum

v/Rasmus Ejrnæs, forfatter, radiovært på programmet Vildspor på Radio4 og seniorforsker ved Institut for Bioscience – Biodiversitet ved Aarhus Universitet

OM WEBINARRÆKKEN

I en ny rapport fra FN-organisationen Ipbes (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), som har til opgave at vurdere tilstanden for jordens biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester, beskrives det hvordan op mod én million arter er truet af udryddelse. Mange af dem risikerer at være forsvundet inden for få årtier, og vi gør alt, alt for lidt for at redde dem – og dermed også os selv.

”Rapporten maler et ret sort billede: 75 procent af alle økosystemer på land er blevet nedbrudt af menneskelig aktivitet. 20 procent af hjemmehørende individer i de største landbaserede økosystemer er tabt. Og sådan fortsætter listen..”, siger Carsten Rahbek, der er professor på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og en del af Ipbes’ danske kontor.

Biodiversitetskrisen kalder på nye løsninger, måder at gøre tingene på og nye måder at tænke og invitere biodiversitet ind i vores byer og liv.

Rasmus Ejrnæs introducerer første webinar til begrebet biodiversitet, og fortæller hvorfor det netop er værd at beskæftige sig med i det urbane rum. I andet webinar giver biolog i Aalborg kommune – Catrine G. Jensen – konkrete eksempler på hvordan kommunens biodiversitetsstrategi sætter temaet på dagsordenen.

Thomas Birket-Smith (bestyrelsesmedlem i FBBB og arkitekt i Aalborg Kommune) modererer begge webinarer.

WEBINAR 1 – BIODIVERSITET I DET URBANE RUM D. 27. MARTS KL. 10:00

v/Rasmus Ejrnæs, seniorforsker, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet

Oplæg om biodiversitet i det bymiljøet. Hvad skal man tænke over hvis man ikke kun skal tegne naturen, men også vil planlægge og bygge for biodiversiteten sådan for alvor? Hvor er de store potentialer og de værste faldgruber? Kan æstetisk formgivning, funktionalitet og levestedskvalitet mødes?

  • Hvad er biodiversitet og hvorfor overhovedet beskæftige sig med biodiversitet i det urbane rum?
  • Hvad er potentialerne og barrierer i det urbane rum?
  • Hvad ved vi virker?
  • Hvad med biodiversitet i forhold til græs og blomster, buske og træer, kvas og dødt ved og vand?
  • Hvad betyder forstyrrelser og løbende drift for naturen?
  • Noget om orden og rod, mangfoldighed og funktionalitet

NB: OVERFØR IKKE VIA MOBILEPAY SOM ANFØRT I VIDEOEN!

WEBINAR 2 – BIODIVERSITET I AALBORG KOMMUNE D. 2. APRIL Kl. 10:00
– Hvordan kommer vi fra store ord til de små tiltag i hverdagen som flytter noget​?
v/Catrine G. Jensen, biolog, Aalborg Kommune, der om sit oplæg skriver:

“I Aalborg har vi siden 2015 arbejdet målrettet med biodiversitet. Vi har i 2017 vedtaget en ambitiøs biodiversitetsstrategi, Rig Natur, og i 2018 vedtaget vores Natur, Parker og Udelivs politik, Under Åben Himmel.

Begge som er med til at sætte nogle ambitiøse mål for naturen og et skarpt fokus på handling.

Vi har efterhånden en del praktiske eksempler på mange forskellige tiltag som vi har lavet for at højne biodiversiteten, både i byen og ude i landet. Vi har haft et stort fokus på biodiversiteten i byen for at vise vores borgere biodiversitetens mange glæder men også for at vise at vi med små ændringer kan give plads til meget.”

Catrine vil komme ind på følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er det vigtigt for os? Hvorfor det store fokus?
  • Hvad giver biodiversitet til vores borgere og hvad gør det for dem?
  • Hvordan gør vi? Både strategisk og i praksis.
  • Hvad er vores succeskriterie for arbejdet? Og Hvor er vi nu og hvor skal vi hen?

Catrine G. Jensen er biolog i Aalborg Kommune og er med til at implementere både strategi og politik i hverdagen i Aalborg Kommune. Til dagligt arbejder Catrine som naturmedarbejder med alt fra myndighedsbehandling til naturtiltag i form af ild og dynamit.

Læs Aalborgs “Politik for natur, parker og udeliv – Vision 2025” HER
Læs “RIG NATUR i Aalborg Kommune – en strategi for biodiversitet” HER

Webinarrække: Cirkulær økonomi

v/Anke Oberender, Niels Trap & Rune Østergaard Haven – VCØB

OM WEBINARRÆKKEN

Byggebranchen er en af de mest ressourceintensive brancher og er dermed i fokus i forhold til den grønne omstilling i Danmark. Når man tænker cirkulær økonomi ind i byggeri og anlæg, ses der et meget stort potentiale for at fremme ansvarligt forbrug af naturressourcer og bidrage til at nå målet om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030. Cirkulær økonomi udspringer af en bæredygtighedsdagsorden og har fokus på at minimere spild og holde materialer i ressourcekredsløbet længst muligt og til højst mulig værdi.

Alle taler i dag om cirkulær økonomi, men hvordan arbejder man med det i praksis? Via tre webinarer, skabt i samarbejde mellem, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet (VCØB), AlmenNet, Molio og Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger (FBBB) vil du få en bedre forståelse for cirkulær økonomi i byggebranchen, dilemmaer ved cirkulær økonomi samt indsigt i konkrete værktøjer og erfaringer på området.

Mauro Lucardi (bestyrelsesmedlem i FBBB) modererer alle tre webinarer.

WEBINAR 1 – CIRKULÆR ØKONOMI I PRAKSIS D. 11. JUNI KL. 10:00
v/Anke Oberender, centerleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Cirkulær økonomi i byggebranchen kan indeholde mange forskellige elementer. Men der findes ingen konkrete retningslinjer for cirkulær økonomi i praksis. På webinaret får du bl.a. indsigt i gældende rammebetingelser, der understøtter cirkulær økonomi, samt eksempler på, hvordan man arbejder med cirkulær økonomi i praksis. Du får også nyttig information om, hvordan du kan finde mere viden og vejledning om emnet.

NB: OVERFØR IKKE VIA MOBILEPAY SOM ANFØRT I VIDEOEN!

WEBINAR 2 – CIRKULÆRE KRAV I UDBUD D. 17. JUNI Kl. 10:00
v/Niels Trap, projektleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Det gode udbud fra bygherrer er et centralt værktøj og en løftestang for at realisere målsætninger om bæredygtighed og ønsker til bedre ressourceudnyttelse. Det kan også skabe muligheder for profilering, økonomiske besparelser og høj kvalitet i projekterne. Webinaret giver dig indsigt i, hvordan bygherrer – evt. med hjælp fra rådgivere – kan gå fra at have overvejelser om genbrug og genanvendelse til at udforme konkret formulerede målsætninger for deres projekter.

NB: OVERFØR IKKE VIA MOBILEPAY SOM ANFØRT I VIDEOEN!

 

WEBINAR 3 – CIRKULÆRE NEDRIVNINGER D. 24. JUNI Kl. 10:00
v/Rune Østergaard Haven, projektleder, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Nedrivningsprocessen er et afgørende led i byggeriets værdikæde, idet denne proces er nøglen til at sætte skub i øget genbrug og genanvendelse af byggematerialer. I forbindelse med nedrivning – og renovering – er det afgørende at bestemme, hvilke muligheder der er for bedst muligt at udnytte de ressourcer, der ligger i de gamle byggematerialer. Webinaret giver deltagerne viden om, hvordan man går systematisk til værks bl.a. ved at bruge miljø- og ressourcekortlægninger forud for renovering eller nedrivning til at vurdere, hvilke materialer der kan genbruges eller genanvendes med forskellige grader af værdibevarelse.

NB: OVERFØR IKKE VIA MOBILEPAY SOM ANFØRT I VIDEOEN!

Renovering af udsatte boligområder

v/Claus Bjørnton

OM WEBINARET – RENOVERINGEN AF TAASTRUPGAARD

De fleste forbinder Høje-Taastrup med fejlslagne bykvarterer som Taastrupgaard, men Taastrupgaard er på vej til at blive noget andet end en hård ghetto. Med en massiv investering på op mod to milliarder vil KAB, Boligselskabet AKB Taastrup og Høje-Taastrup Kommune frem til 2030 stå for en af de største byomdannelser i Danmark. Allerede nu er 200 boliger under nedrivning, og nedrivningen bærer præg af en dagsorden om bæredygtighed og genanvendelse – fra strategi over udbud til udførelse. Taastrupgaard er en multikulturel bydel med 75% beboere med ikke-vestlig baggrund.

I disse år er der stor social mobilitet, og flere unge mennesker i Taastrupgaard end nogensinde får længerevarende uddannelser, og de engagerer sig i foreningsliv og politik. Nogle af disse unge mennesker udgør rygraden i beboerdemokratiet i Taastrupgaard, og for dem er fortællingen om Fremtidens Taastrupgaard en fortælling om et arbejde indkapslet i en global agenda om en bæredygtig fremtid.

NB: OVERFØR IKKE VIA MOBILEPAY SOM ANFØRT I VIDEOEN!